E - Marketing Pazarlama Nedir?

E - Marketing Pazarlama Nedir?

E-mail pazarlama, bir tür dijital pazarlama olarak tanımlanmaktadır. E- mail pazarlaması, bir kurumun veya kişinin düzenli aralıklarla, belirli bir hedef kitlesine yönelik elektronik posta mesajları göndermesi olarak tanımlanmaktadır.

Bu mesajlar genelde E-ticaret sistemleri, ürün veya hizmetler, promosyonlar, SEO çalışmaları anketler ve benzeri pazarlama hedeflerini kapsamaktadır. E- mail pazarlama, Dijital Pazarlama mekanizmalarından biri olarak göz önüne alınır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, E- mail pazarlama, Dijital Pazarlama stratejilerinden en yüksek ROI ile dönüşümleri sağlayan mekanizmalardan birisidir.E- mail pazarlama, satışları arttırmak, özellikle yeni kullanıcıların hedeflenmesi ve gelirleri arttırmak gibi temel pazarlama hedeflerini gerçekleştirmek için kullanılabilecek etkili bir araçtır. E- mail pazarlaması, kurumların ürün ve hizmetleri aracılığı ile hedeflenen müşterileri ile etkileşime geçebilmelerini sağlar. 

E-Mail Pazarlamanın Altın Kuralları

 • E-posta ve müşteri davranış analizleri
 • Müşteri geri dönüşümleri
 • Sektöre uygun metin hazırlama
 • Data toplama
 • Verileri analiz ederek rapor oluşturma
 • Dönüş mailleri ve takip
 • A/B testleri
 • Doğru zamanda doğru hedefe kitleye gönderilen mailler
 

E- Mail Marketing Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler

 • E- mail pazarlama, müşterilerin E- mail kutularına iletilen mesajlar aracılığı ile gerçekleştirilir. E- mail pazarlaması yapan kişi veya organizasyonlar, hedef kitlelerine mesajların doğru zamanda ve doğru içeriklerde iletilmesini sağlamalıdır. 
 • E- mail pazarlama, kurumların hedeflenen kitlelerle daha iyi etkileşime geçebilmelerini, iletişim kurmalarını ve ürün veya hizmetleri tanıtmalarını sağlayan etkili bir pazarlama aracıdır. E- mail pazarlaması pazarlama stratejilerinin parçası olarak ürün ve hizmetlerin kitleler tarafından tanıtımını sağlamak için de kullanılmaktadır. 
 • E- mail pazarlama, genellikle özel, özelleştirilmiş ve çekici mesajlar aracılığı ile hedef kitlelere iletilir. Böylece, kurumlar kullanıcıların ilgisini çekmeye ve pazarlama mesajlarını doğru bir şekilde iletmeye çalışırlar. Mesajlar, kurumun ürün veya hizmetleri hakkında, indirimler ve promosyonlar hakkında bilgi içerebilir.
 • E- mail pazarlama stratejilerinde, E- mail listesi oluşturmak da önemli bir konudur. Liste, potansiyel müşterileri veya müşterileri belirleme, onların tüketim tercihleri, alışveriş ihtiyaçları ve pazarlama mesajlarını gönderme sürecinin temelini oluşturur. 
 

E - Mail Pazarlamasının Faydaları 

 1. E-mail pazarlaması, birçok kurumsal ve aile işletmelerinin müşterileriyle iletişim kurmaları için çok etkili bir yöntemdir. E-mail pazarlaması ile hedef kitlelere ürün ve hizmetlerinizi doğrudan ve etkili bir şekilde tanıtabilirsiniz. E-mail pazarlaması, müşterilere özel teklifler, kampanyalar ve promosyonlar sunmak için de kullanılır. 
 2. Hedef kitlelerinize, müşteri memnuniyetini ön plana çıkarmak ve etkiyi artırmak için kullanılır.  E-mail pazarlaması, profesyonel ve işletme içi mesajlaşma kullanımı için uygun bir aracıdır. Birçok firmanın çalışanlarının, diğer bölümlerden veya satış ağlarından mesajlaşmalarını kolaylaştırmak için kullandıkları bir araçtır. 
 3. E-mail pazarlaması, müşteri tabanınızı genişletmek için de çok uygundur. Hedeflenen kitlelere doğrudan ve tutarlı bir mesaj gönderebilirsiniz. Müşteri kazanımı için çok önemli bir aracıdır.  E-mail pazarlaması, müşteri fidelitesini artırmaya yardımcı olur. Müşterileri bilgilendirmedeki tüm gelişmeler hakkında olabildiğince doğrudan bilgilendirebilirsiniz. E-mail pazarlaması, ürün satışlarının artırılmasına yardımcı olur. 
 4. Hedeflenen kitlelere ürününüzün özellikleri ve faydalarını etkili bir şekilde sunabilirsiniz. .E-mail pazarlaması, reklamverenler için de oldukça etkilidir. Reklamverenler, reklamlarını hedeflenen kitlelere etkili bir tarzda ve doğrudan gönderebilirler. E-mail pazarlaması, aynı zamanda bilgi toplama ve analizi için de çok etkili bir araçtır.
 5.  Müşterilerinizin beklentileri hakkında geri bildirimler toplayabilecek ve bu geri bildirimleri kullanarak hizmetlerinizi daha da iyileştirebilirsiniz.  E-mail pazarlaması, bir işletmenin çalışanlarının verimliliğini arttırmak için de çok etkili bir araçtır. Çalışanlarınıza ve müşterilerinize daha hızlı ve etkin cevap verebilmenizi sağlar. 
 6. E-mail pazarlaması, etkili bir kampanya yürütmede de önemlidir. Hedeflenen kitlelere doğru mesajlar, hedeflenen müşteri kitlesini oluşturmak için işletme için stratejik bir avantaj sağlayabilir.
 7. E- mail pazarlama kampanyaları; müşteri segmentasyonu ve özelleştirme, organik muhabbet üretimi, doğru mesajların iletilmesi, hedef kitlelerin etkileşimi, doğru zamanda gönderilen mesajlar ve kampanya sonuçlarının analiz edilmesi gibi çeşitli adımları içermelidir. 
 8. E- mail pazarlama, etkili bir şekilde kullanıldığında, kurumların ürün veya hizmetlerini etkili bir şekilde tanıtmaları ve dolayısıyla satışları arttırmalarında önemli bir role sahiptir. E- mail pazarlama, kurumların ürün ve hizmetleri hakkında yayınlanan kampanyalar, özel teklifler ve diğer promosyonlar aracılığı ile müşterilere ulaşmasını sağlar. 

E- mail pazarlama, mevcut ve hedef kitleler arasındaki etkileşimin kurulması, işletmenin ve müşterinin arasında uzun vadeli ilişkilerin oluşturulması ve kurumların pazarlama hedeflerine ulaşmalarında önemli bir rol oynar. E- mail pazarlama, günümüz teknolojisi sayesinde, kurumların başarısının önemli bir parçası olmaya devam edecektir.

E - Pazarlama Yöntemi Nedir?

İnternette var olan tüm web sitelerinin sanal dünyada yaptıkları pazarlama stratejileri içerisindedir. E pazarlama ile sektördeki marka bilinirliğin arttırılması ürün veya hizmet kapsamındaki gelişimleri yakından takip etme, stratejik sanal satış tekniklerini geliştirme, Google ve sosyal medya faaliyetlerinden faydalanma gibi birçok farklı platform ve kuruluş üzerinden e pazarlama yöntemi oluşturulur. Ana hedef internet siteleri ve E-ticaret siteleri üzerinden satış yapan, hizmet veya içerik pazarlaması yapan kurum ve kuruluşların kendi sektörlerindeki yerlerini sanal pazara aktarmasıdır. 

 

pazarlama

 

E - Pazarlama Nasıl Yapılır? 

Bir ürün veya hizmet pazarlanırken iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Birincisi, arz talebi analizi yöntemi, ikincisi de bütünleşik pazarlama stratejisi. Arz talebi analizi ürün ve hizmet satışına rekabette avantaj sağlamak için maliyet ve ürün ya da hizmet kalitesi odaklıdır. Pazarlama stratejileri arasındaki farklardan birincisi, ürün ya da hizmete olan ihtiyacı potansiyel müşteride oluşturma süreçleridir. Bunu yerel pazar ve internet pazarında potansiyel müşteri ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar ve geliştirilmiş stratejiler ile yaparak hedef kitle optimizasyonuna yönelik satış oranlarınızı arttırabilirsiniz. 

Öte yandan, bütünleşik pazarlama stratejisi ürünün alıcıya markalandırılması ve her türlü satış ve tanıtım faaliyetlerini içermektedir. Bütünleşik pazarlama stratejisi ürünün satışını arttırmak için, çok daha büyük, çok boyutlu bir yaklaşım gerektirir. Özellikle buna üretim, satış, reklam, promosyon ve tanıtım stratejilerini de dahil eden bir pazarlama stratejisi eklenir. Ancak, çoğu zaman bu yaklaşım müşteriler ve potansiyel müşteriler için zayıf kalabilir.

Pazarlama her zaman etkili bir arz/talep oluşturmaktan geçer. Ürünü veya hizmeti alabilecek potansiyel müşteriler arasında bilinçlendirme ve anlaşılmasını sağlamak için stratejik yaklaşım gereklidir. Buna ek olarak, tüm pazarlama stratejileri, müşterilerin satın alma davranışlarını etkileyen faaliyetlerin derinlemesine bir incelemeyi de içerir. Böylece pazarlama stratejileri daha etkili, pratik ve yaklaşımlı olur.

Bir ürün veya hizmeti satmak için, pazarlamanın nasıl yapılacağını anlamak, tüm sürecin doğru ve etkin hale getirilmesini sağlamak çok önemlidir. Pazarlama stratejileri, potansiyel müşteri oluşturmahız sağlar ve bu geliri artırmanıza olanak tanır. Müşterileri etkileyebilmeniz ve hizmetlerinizi sektörün önünde tutmanız ancak sürekli yeni pazarlama teknikleri uygulayarak mümkün olacaktır.

Pazarlama Nedir?

Pazarlama, bir ürün veya hizmeti herhangi bir müşteri grubuna ulaştırmak için çeşitli kampanyalar veya çabalar aracılığıyla ürünün veya hizmetin değerini arttırmaya çalışan süreçtir. Pazarlama kavramı, ürün ya da hizmet satışından ziyade, her türlü ürün ve hizmetlere olan ihtiyacı ortaya çıkarmak, hangi ürün ya da hizmetin potansiyel müşterilere nasıl sunulacağını tespit ederek, müşteriye o ürün ya da hizmetin satın alması için doğru anahtar kelimeleri web sayfası satışları için bulup tespit etmeyi sağlamaktır. Pazarlama her şeyden önce müşteri odaklı bir strateji kullanarak, ne istediğinizi anladığınızda, nasıl ürün ve hizmetlerin pazarlanacağına karar vermenizi sağlar. Yerel pazar ve sanal pazarda pazarlama stratejileri aynı olsada web sitelerindeki e-ticaret siteleri üzerinden yapılan pazar araştırmsı yerel pazardan farklı olup, dijital pazarlama araçları ile desteklenmelidir. 

Pazarlama Neden Önemlidir?

Pazarlama, ürünlerin veya hizmetlerin ürün veya hizmet sağlayanlar tarafından belirlenen hedef kitleye ulaştırılmasını sağlar. Pazarlama, potansiyel müşterileri çekmek ve ilişkilerini sürdürmek için etkili bir araçtır. Pazarlama stratejileri ile ticaret pazarında veya sana e-ticaret pazar yerlerindeki satış oranları ve yeni  müşteri çekme yaklaşımları başarılı pazarlama metodları ile gerçekleştirilir. Bu yüzden pazarlama hem internet dünyasından var olan mağazalar hem de yerel pazarda yerini almış her kullanıcı için ekstra önem arz eder. 

Pazarlama Planı Nasıl Hazırlanır?

Pazarlama planı, bir ürün veya hizmetin piyasaya sunulması için bir strateji oluşturmak için gerekli olan araçların özetlenmesidir. Genellikle, pazarlama planı dört temel öğeden oluşur: ürün, fiyat, pazarlama ve dağıtım. E-ticaret sitelerindede pazarlama stratejileri ve planlamada hamme, ürün girdisi, adet, stok, kargo, ödeme, kullanıcı erişimi gibi bilgilere göre satış stratejileri geliştirilmektedir. 

Pazarlama Kampanyaları Nasıl Yürütülür?

Pazarlama kampanyaları, potansiyel müşterilere ürün veya hizmetin değerini açıklamak için reklam, promosyon, PR veya dijital pazarlama aracılığıyla planlanan ve uygulanan çalışmalardır. Günümüzde en çok tutulan ve gündem olan pazarlama kampanyaları Google Ads, sosyal medya reklamları, afiş ve billboard çalışmaları ile dijitalde desteklenmektedir. 

Pazarlama Araçları Nedir?

Pazarlama aracı, pazarlama stratejilerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan araçlardır. Popüler pazarlama araçları arasında medya reklamları, telesales, dijital pazarlama, etkinlik pazarlama ve sosyal medya yer alır.

İlginizi Çekecek Diğer İçerikler

 1. E-Ticaret Siteleri İçin Blog İçerik Strajesi Nasıl Oluşturulur?
 2. E - Marketing Pazarlama Nedir?
 3. Dijital Markalaşma Nedir? Neden Önemlidir?
 4. Dijital İçerik Üretirken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 5. Landing Page Nedir? Nasıl Kullanılır?
 6. Yurt Dışı Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?
 7. Google Analytics Nedir? Ne İşe Yarar?
 8. İçerik Pazarlama Ajansı Nedir?
 9. Dijital Pazarlama Hizmetleri Nelerdir?
 10. E-ticarette Zarar Kar Hesaplama

Soru Sor

Security Code

*Lütfen zorunlu alanları doldur...

BENZER İÇERİKLER